ເມື່ອສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຜູ້ທຸກຍາກຄືປະຊາຊົນ ບ້ານຕໍ່ໄປ ຈະຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນ

ເມື່ອສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຜູ້ທຸກຍາກຄືປະຊາຊົນ ບ້ານຕໍ່ໄປ ຈະຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນ

ສັງຄົມອອນລາຍ ເປັນຫ່ວງ … ບ້ານລາດຫານ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ບ້ານຕໍ່ໄປ..ທີ່ຈະຖືກຍົກຍ້າຍອອກຍ້ອນ ຖືກຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ເມືອງປາກອູ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ນ້ຳຈະຖ້ວມໝູ່ບ້ານນີ້ຈະຈົມຢູ່ໃຕ້ບາດານ…ຈາກການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງທາງດ້ານລຸ່ມ

ທາງລົດໄຟຈະຜ່ານອ່າງເກັບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ໃນອີກ 3-4 ປີຂ້າງໜ້າ…

ບ້ານລາດຫານ.ເປັນໝູ່ບ້ານໃຫ່ຍທີ່ຕັ້ງລຽບແມ່ນນ້ຳຂອງ. ມີວັດສອງແຫ່ງ ວັດບ້ານເຫນືອແລະໃຕ້ ມີທັງຫມົດ 168 ຄອບຄົວ

ຈຸດນີ້ເປັນ ຂົວຂ້າມຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ບ້ານລາດຫານ ເມືອງງາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເຊື່ອມຕໍ່ຫາບ້ານຫ້ວຍແຂ້ ເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງຫລວງພະບາງ

#ສອງຝັ່ງນ້ຳຂອງ… ຝັ່ງໜື່ງແມ່ນເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບ້ານນີ້ ແມ່ນເມືອງງາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ..

#ເມື່ອສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ບໍລິເວນສອງຝັ່ງນ້ຳຂອງນີ້ກໍ່ຈະຖືກນ້ຳຖ້ວມ ໝູ່ບ້ານສອງຝາກຝັ່ງ ຈະເປັນເຂດເກັບຂັງນ້ຳ,ອ່າງເກັບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ປະຊາຊົນກໍ່ຈະຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນ..

admin