ສຽງຈາກປະຊາຊົນ ຂໍລະບາຍກ່ຽວກັບການບໍລິການ ໂຮງໝໍແຫ່ງຫນື່ງ

ສຽງຈາກປະຊາຊົນ ຂໍລະບາຍກ່ຽວກັບການບໍລິການ ໂຮງໝໍແຫ່ງຫນື່ງ

ຂໍລະບາຍແດ່ບາດ1ເດີ

ມື້ນີ້ເຈັບກະເພາະແຮງໄປໂຮງຫມໍແຫ່ງຫນື່ງບໍເອີຍນາມສະເນາະ

ຂ້ອຍຍ່າງໄປເຈັບແບບໃຈຊີຂາດໄປຄົນດຽວຂັບລົດໄປເອງເພາະບໍຢາກລົບກວນໃຜ

ໄປຮອດບອກຫມໍວ່າຂ້ອຍເຈັບທ້ອງລະກາຊີ້ໃສ່ທ້ອງນີ້

ແລ້ວສັກຢາໃສ່ກົ້ນ1 ເຂັ້ນລະບໍມີໃຜມາຖາມເລີຍຜ່ານໄປ15-20ນາທີ່ມາເກັບເງີນເເລ້ວບອກວ່າດີຂື້ນແລ້ວກັບບ້ານຊື້ຢາກີນຕາມນີ້ເດີ ຂ້ອຍຈ່າຍເງີນພ້ອມຄາບໍລີການອີກຊ້ຳ

ຜ່ານໄປ20ນາທີບໍມີຫຍັງດິຂື້ນເຈັບກ່ອນເກົ່າອີກເລີຍຕັດສີນໃຈອອກໂຮງຫມໍອອກມາຄີນີກ

ບໍເຂົ້າໃຈວ່າເບີ່ງຜູ້ປ່ອຍແບບໃດກູຖືເງີນຕີດໂຕບໍຫລຸດ20ລ້ານຈັກເທື່ອນາຄືບໍມາເບີ່ງແດ່ ອັນໃດດີຢາໃດດີກາເອົາມາໃສ່ໃຫ້ກູຕວະຍ້ານຕາຍແຕ່ກູບໍມີເງີນຫວາ

ຝາກແດ່ເດິໃຫ້ມີຈັນຍາບັນແດ່

admin