ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຍັງແກ້ບໍ່ຕົກໃນສັງຄົມຄືການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍຕາມແຄມທາງ

ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຍັງແກ້ບໍ່ຕົກໃນສັງຄົມຄືການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍຕາມແຄມທາງ

ພາບການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ຕາມຂ້າງທາງຍັງມີໃຫ້ເຫັນປະຈຳ ແລະ ເປັນບັນຫາທີ່ຍັງແກ້ບໍ່ຕົກ
( ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 ເຂດບ້ານໂຊກນ້ອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )

ທຸກຄົນໃຫ້ເປັນຫູເປັນຕານຳກັນເດີ້ເລີ່ມຈາກໂຕເອງໃນມື້ນີ້ອານາຄົດກໍ່ຈະດີຂຶ້ນເມື່ອໜ້າ

admin

You cannot copy content of this page